INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka informuje, że unieważnia rozstrzygnięte zapytanie ofertowe na „Zakup oraz dostawa górskich rowerów elektrycznych fatbike”, znak postępowania: ZP.02.2021,

Uzasadnienie:

W dniu 24.02.2021 r. Zamawiający dokonał rozstrzygnięcia na ww. postępowanie, wybierając jako najkorzystniejszą ofertę firmy MAXX Bikes & Components GMbH. Zamawiający zaprosił Wykonawcę do podpisania umowy w wyznaczonym terminie. Do wyznaczonego terminu Wykonawca nie przystąpił do podpisania umowy, informując tym samym Zamawiającego że jej nie podpisze.

Ponadto w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dysponuje innymi ofertami, spośród których mógłby dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ponieważ oferty dwóch pozostałych Wykonawców zostały odrzucone.

W związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający nie ma możliwości zakończenia postępowania zawarciem umowy i winno ono być formalnie zakończone unieważnieniem.

Załącznik