Zapytania ofertowe pn. „Zakup oraz dostawa 2 szt. pojazdów ATV wraz z 2 parami gąsienic”.

A. Zamawiający: Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa
Bieszczadzka przekazuje treść zapytań dotyczących zapytania ofertowego, wraz z udzielonymi
odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 06.09.2021 r.

Pytanie 1.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość ofertowania pojazdu o silniku dwucylindrowym?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofertowania pojazdu o silniku dwucylindrowym.
Pytanie 2.
Czy zamawiający dopuszcza możliwość ofertowania pojazdu bez blokady przedniego
dyferencjału?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości ofertowania pojazdu bez blokady przedniego
dyferencjału
B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią
zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.

Załącznik.