Grupa Regionalna Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka
informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe na „Zakup oraz dostawa górskich rowerów
elektrycznych fatbike”, znak postępowania: ZP.01.2021, ponieważ do wyznaczonego terminu
składania ofert, tj. do 25.01.2021 r. do godz. 13:00 nie została złożona żadna oferta.

Dokument PDF