Niniejszym informuję o wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, dotyczącego  zadania pn.: „Zakup oraz dostawa górskich rowerów elektrycznych fatbike”, znak postepowania: ZP.02.2021.

Dokument PDF