OFERTA SZKOLENIOWA GRUPY BIESZCZADZKIEJ GOPR:
W DNIACH 05-07.01.2022 ORGAINIZUJEMY KURS W ZAKRESIE TRANSPORTU OSÓB POTRZEBUJĄCYCH POMOCY NA ZORGANIZOWANYCH TERENACH NARCIARSKICH.
(Wymagany do uzyskania uprawnień Ratownika Narciarskiego)
Informujemy, że zgodnie z Ustawą z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
Na zorganizowanych terenach narciarskich funkcje ratownika narciarskiego może pełnić osoba, która ukończyła szkolenie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich oraz kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Warunki dopuszczające na egzamin kwalifikacyjny:
– ukończone 18 lat
– zgłoszenie chęci uczestnictwa w kursie drogą mailową na adres bieszczadzka@gopr.pl (imię, nazwisko, datę urodzenia, oraz dane potrzebne do wystawienia Faktury VAT)
– dokonanie wpłaty – 250 zł brutto za egzamin kwalifikacyjny na rachunek bankowy GBi GOPR lub osobiście w sekretariacie GBi GOPR, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
– posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich.
– ubezpieczenie OC, NW.
– Posiadanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego.
Warunki dopuszczające do kursu ewakuacji zimowymi środkami transportu:
– zaliczenie egzaminu kwalifikacyjnego z wynikiem pozytywnym
– dokonanie opłaty za kurs 3700 zł brutto,- na rachunek bankowy GBi GOPR lub osobiście w sekretariacie GBi GOPR, najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
– ubezpieczenie OC, NW
– posiadanie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w kursie w zakresie transportu osób potrzebujących pomocy na zorganizowanych terenach narciarskich.,
– posiadanie odpowiedniego sprzętu narciarskiego
Cena kursu nie obejmuje: kosztu karnetów narciarskich, zakwaterowania, wyżywienia oraz kosztu ubezpieczenia. W przypadku braku indywidualnego ubezpieczenia OC, koszt kursu zostanie podwyższony o ubezpieczenie.
Grupa Regionalna GOPR Grupa Bieszczadzka informuje, że warunkiem odbycia się kursu jest zebranie co najmniej 3 osób zainteresowanych posiadających zaliczony egzamin kwalifikacyjny. Grupa Bieszczadzka zastrzega sobie prawo do wyboru miejsca oraz daty odbycia się egzaminu kwalifikacyjnego jak i kursu oraz do jego odwołania.
Zapisy w CSR Sanok pod tel. 134632204