W dniu 25 listopada Grupa Bieszczadzka GOPR podpisała umowę z Okręgową Radą Adwokacką w Rzeszowie. Porozumienie z ramienia Rady sygnował Dziekan ORA Pan adw. Marcin Cichulski. Grupę Reprezentował Prezes Zarządu Przemysław Barczentewicz. Porozumienie opiera się o wspólne działania, zarówno w obszarze wsparcia prawnego jak i  wspólnych działań szkoleniowych. Cieszymy się, że nasze działa zataczają szerszy krąg, nie tylko w sferze Ratownictwa Górskiego.