Szkolenie Wetlina 12-15 grudnia 2019

W dniach 12-15 grudnia 2019 roku, odbyło się pierwsze szkolenie z zakresu Kwalifikowane Pierwszej Pomocy z projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

W szkoleniu brali udział ratownicy z grupy GOPR Bieszczady oraz ratownicy górscy DSNS z Obwodu Iwano-Frankiwskiego z Ukrainy. W trakcie trwania szkolenia ratownicy zapoznali się z zagadnieniami udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocyosoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia. Do szkolenia zostały użyte zaawansowane technologicznie manekiny dziecka i niemowlęcia oraz 20 kamizelek bezpieczeństwa z wyposażeniem zakupione z dotacji projektu.