Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawa odbiorników GPS wraz z laptopem w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż:

Złożona została 1 oferta na odbiorniki GPS. Kwota oferty to 32 600,16 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.
Na laptopa nie została złożona żadna oferta.

Firma która wygrała ofertę na odbiorniki GPS:

Azymut – Paweł Kos
ul. Corazziego 4 lok 9
00-087 Warszawa
Oferta: 32 600,16 zł brutto

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu