Szanowni Państwo

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawa dronu termowizyjnego wraz z akcesoriami w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż:

Złożona została 1 oferta kwota najkorzystniejszej oferty to 28 851,30 zł brutto. Oferta spełniła wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.

Firma która wygrała ofertę:

DILECTRO sp. Z o.o. sp.k.
al.Jana Pawła 80/2
00-175 Warszawa
Liczba punktów: 100
Oferta: 28851,30 zł

INNPRO Robert Błedowski
Ul. Rudzka 65C,
44-200 Rybnik
Liczba punktów: 92,47
Oferta: 31201,41 zł

Dziękujemy za złożenie ofert.