Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę respiratora transportowego z turbiną w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż złożona została 1 oferta przez: RescuLine Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kokosowa 67/4, 65-120 Zielona Góra – na kwotę 48941,37 PLN brutto.

Złożona oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu