Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę laptopa w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż złożone zostały 3 oferty przez:

  1.  AGENDA 2000 Jakub Gruszecki, ul. Jagiellońska 14, 38-500 Sanok
    na kwotę 4800,00 PLN brutto.
  2. Prime Computers, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław
    na kwotę 4071,30 PLN brutto
  3. Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów
    na kwotę 4163,18 PLN brutto

Oferta  Quatro Computers Maciej Zachara, ul. Matejki 2, 35-064 Rzeszów została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym i w specyfikacji.
Oferta Prime Computers, ul. Kraszewskiego 15A, 50-229 Wrocław została odrzucona gdyż oferowany sprzęt nie spełniał minimalnych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym.

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu