Rostrzygnięcie zapytania ofertowego o transport.

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na

PRZEWÓZ OSÓB PODCZAS TRZECH SZKOLEŃ Z ZAKRESU RATOWNICTWA GÓRSKIEGO

w ramach projektu „„Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż:

Złożone zostały 3 oferty. Kwota najlepszej oferty to 4,2 zł brutto za 1km. Oferta spełniła wszystkie wymogi wskazane w zapytaniu ofertowym.

Firma która złożyła ofertę i wygrała ofertę:

Biuro Podróży BAK-TRAVEL

Maciej Owsianik

Dziękujemy za złożenie ofert