W dniach 4-5.12.2021 odbyły się dwa szkolenia w ramach projektu pn. „SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej.
Szkolenia były przeznaczone dla Ochotników ze Straży Pożarnej z terenu Gminy Ustrzyki Dolne. Pierwsze z nich obejmowało tematykę ewakuacji z kolei linowych, drzew oraz konstrukcji natomiast drugie – zagadnienia medyczne, takie jak postępowanie utraty przytomności, oparzenia czy resuscytacje krążeniowo – oddechową.
Część teoretyczna obu szkoleń odbyła się w Centrum Szkoleniowym SOS na Ratunek w Równi, które również powstało w ramach niniejszego projektu.
Liderem projektu jest Fundacja SOS na ratunek , natomiast partnerami: GOPR Bieszczady, Gmina Ustrzyki Dolne oraz Lwowska regionalna służba kontrolno-ratownicza związku sportowo-turystycznego Ukrainy.