Szkolenie z technik linowych i ewakuacji z trudnych dostępnych miejsc na Ukrainie

W dniach 02-05 grudnia odbyło się szkolenie z partnerami z Ukrainy na skałach Dobosza w Bubniszczach na Ukrainie. Jest to kolejne szkolenie z cyklu wspólnych szkoleń w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC)”. Siedmiu ratowników z Polski i dziesięciu z Ukrainy (DSNS Ivano-Frankiwski – Pop Ivan).

Podczas szkolenia został użyty sprzęt, który ratownicy z Ukrainy zakupili z projektu.