Szanowni Państwo,

Postępowanie udzielenie zamówienia na zakup i dostawe laptopa w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej, zostało unieważnione.

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu