Szanowni Państwo,

zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawe defibrylatorów z monitorem w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego”

Więcej szczegółów w plikach poniżej lub na bazie konkurencyjności:

zapytanie ofertowe defi

zał. 1 szczegółówy opis zamówienia defi

zał. 2 formularz ofertowy

zał. 3 oświadczenie o braku powiązań

zał. 4 klauzula antykorupcyjna

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103437

Zamawiający Grupa Regionalna Górskiego Pogotowia Ratunkowego Grupa Bieszczadzka, informuje iż do postępowania na wyłonienie wykonawcy na zakup i dostawę defibrylatorów z monitorem zostały złożone pytania w dniu 15 kwietnia 2022 r.
W związku z tym, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania i odpowiedzi 15.04.2022

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:
k.kiwior@goprbieszczady.pl

Z poważaniem
Karolina Kiwior
Koordynator projektu