Zapytanie ofertowe

„Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków”, znak post.ZP.10.2021

Zapraszamy do złożenia oferty na „Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków” w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Więcej szczegółów w linkach poniżej:

  1. SIGNED_Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego
  3. Załącznik nr 2-Wzór umowy
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia
  5. Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu osób