Zapraszamy do zapytania ofertowego na wydruk ulotek w ramach projektu PIMREC.

Szczegóły poniżej w załącznikach

zapytanie ofertowe_ulotka

zał. 1 szczegółówy opis zamówienia ulotka

zał. 2 formularz ofertowy ulotka

zał. 3 oświadczenie o braku powiązań ulotka