Niniejszym informuję o wyniku postępowania dotyczącego zadania pn.: „Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków”,Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie szkolenia transgranicznego dla 20 uczestników” znak postępowania: ZP.02.2022

SIGNED_Zawiadomienie o wyniku postępowania 16.05.2022