Niniejszym informuję o wyniku postępowania dotyczącego zadania pn.: Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków”, znak postępowania: ZP.08.2021

SIGNED_Zawiadomienie o wyniku postępowania 16.11.2021 (1)