Niniejszym informuję o wyniku postępowania dotyczącego zadania pn.: „Zakup oraz dostawa osobistych zestawów
medycznych dla ratowników GOPR”, znak postępowania: ZP.07.2021

SIGNED_Zawiadomienie o wyniku postępowania 15.11.2021