Adaptacja Pop Iwan

Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego (PIMReC)

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Finansowanie

  • Budżet projektu: 1 170 269,82 EUR

Partnerzy – Beneficjenci projektu

  • Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku – Beneficjent Wiodący
  • Uniwersytet Warszawski
  • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Grupa Bieszczadzka
  • Departament Obwodowy Państwowej Służby Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwanofrankiwskim

Cele projektu:

  • rekonstrukcja i adaptacja strukturalna dawnego obserwatorium astronomiczno-meteorologicznego na górze Pop Iwan (pasmo Czarnohory, Karpaty) na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego oraz funkcjonowania całorocznej stacji ratownictwa górskiego;
  • przygotowanie i przeprowadzenie wspólnych polsko-ukraińskich szkoleń dla ratowników wysokogórskich ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technik ratowniczych w różnych warunkach pogodowych, w tym case studies;
  • tworzenie mechanizmów reagowania kryzysowego i sposobów współdziałania z odpowiednimi służbami w przypadku zagrożenia życia i zdrowia turystów;
  • stworzenie platformy usług elektronicznych, jako skutecznego zasobu informacyjnego dla wymiany doświadczeni materiałów szkoleniowych, między polskimi i ukraińskimi zespołami ratownictwa wysokogórskiego oraz narzędzia informującego turystów o środkach bezpieczeństwa związanych z przebywaniem w obszarach górskich,bezpiecznych szlakach turystycznych i prognozie pogody.

Po utworzeniu tego centrum szkoleniowego znacznej poprawie ulegną warunki pracy oraz szkolenia personelu, umożliwiając górskim służbom ratowniczym wypełnianie własnych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i ratowania życia ludzi, w sposób jak najbardziej efektywny i profesjonalny. Ponadto grupy ratownicze zostaną wyposażone w najnowszy sprzęt, w tym sprzęt medyczny.

Projekt ten również będzie miał znaczący wpływ na pozytywny rozwój wspólnot terytorialnych, zlokalizowanych na obszarach górskich. Zwiększy bezpieczeństwo regionalne w przypadku sytuacji nadzwyczajnych. Ogólnie rzecz biorąc, realizacja tego projektu będzie miała podwójny wpływ, m.in.: poprawi warunki bezpieczeństwa górskich wędrówek w Karpatach Wschodnich i zwiększy atrakcyjność regionu dla turystów, w tym obcokrajowców, odwiedzających Ukrainę. W sumie projekt ten podniesie poziom bezpieczeństwa dla ok. 200 tys. mieszkańców, a także dla 2,5 miliona turystów, którzy odwiedzają ukraińskie Karpaty każdego roku.

Więcej o projekcie

Aktualności

2804, 2022

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe laptopa

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawe laptopa w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop