DOŁĄCZ DO NAS

Egzamin dla kandydatów do Grupy Bieszczadzkiej GOPR odbędzie się od 09 -11 lutego 2024 r. Miejsce spotkania zostanie podane do dwóch tygodni przed podaną wyżej datą.

Egzamin praktyczny odbędzie się na Połoninie Wetlińskiej, oraz na stoku narciarskim, którego lokalizacja podana będzie w dniu egzaminu.

Jednocześnie informujemy, że termin oraz forma egzaminu może ulec zmianie.

Egzamin składa się z 3 części :

 • Topografia i terenoznawstwo – szczegółowa topografia rejonu działania Grupy (Bieszczady i wschodnia część Beskidu Niskiego) w tym przebiegi szlaków, nazwy i wysokości najważniejszych wzniesień, schroniska górskie, pasma, rezerwaty, potoki
 • Umiejętności narciarskie – Komisja złożona z instruktorów GOPR i instruktorów narciarskich, oceniać będzie w skali od 2 do 5 poprawność wykonania ewolucji narciarskich: Na stoku: pług do zatrzymania w linii spadku stoku, ześlizg boczny, jazda stylowa (dowolna). W terenie: jazda terenowa po głębokim śniegu lub po muldach (w zależności od warunków), jazda w lesie, przejście skiturowe (umiejętność poruszania się na nartach skiturowych) Na część egzaminu praktycznego z jazdy terenowej obowiązują narty skiturowe.
 • Sprawność – określenie stopnia sprawności fizycznej będzie opierało się na podejściu na czas z Przełęczy Wyżnej lub Brzegów Górnych na Połoninę Wetlińską

WYMAGANIA

 • Wiek: od 18 roku życia
 • Nienaganny stan zdrowia
 • Znajomość topografii Bieszczadów i Beskidu Niskiego (części wschodniej)
 • Preferowane zamieszkanie w województwie podkarpackim
 • Umiejętność jazdy na nartach

Wymagane dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do Grupy Bieszczadzkiej GOPR adresowane do Naczelnika Grupy
 • Formularz zgłoszeniowy kandydata w linku poniżej
 • Opinia dwóch członków rzeczywistych Grupy Bieszczadzkiej (w przypadku braku znajomych osób w GOPR istnieje możliwość warunkowego przystąpienia do egzaminu bez opinii)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w egzaminie
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zawarta w kwestionariuszu)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • Kserokopie posiadanych innych uprawnień, legitymacji

WAŻNE!!! Niedostarczenie kompletu wyżej wymienionych dokumentów do 31 stycznia 2024 r. będzie skutkował niedopuszczeniem kandydata do egzaminu.

Prosimy o zabranie długopisów, nart (najlepiej turowych), odzieży i sprzętu adekwatnego do panujących warunków pogodowych oraz butów do biegania. Uczestnicy egzaminu w własnym zakresie ponoszą koszt dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

Dokumenty prosimy przesłać lub dostarczyć na adres:

Grupa Bieszczadzka GOPR
ul. Mickiewicza 49
38-500 Sanok
z dopiskiem: Podanie o przyjęcie do Grupy Bieszczadzkiej GOPR

Szczegółowe informacje u Szefa Szkolenia Bieszczadzkiej Grupy GOPR:

Jan Koza
tel. 514 011 128
email: j.koza@goprbieszczady.pl

Do pobrania:

Staż kandydacki

Po pomyślnym zaliczeniu egzaminu i spełnieniu powyższych wymagań adept uchwałą Zarządu zostaje przyjęty w poczet ratowników kandydatów GOPR i rozpoczyna staż kandydacki. Trwa on od 2 do 5 lat, podczas którego trzeba odbyć przynajmniej 240 godzin rocznie – pełniąc dyżury w stacjach ratunkowych i poznając specyfikę służby górskiej. Warunkiem do przystąpienia do dyżurów jest ukończenie przez kandydata Kursu KPP. W tym okresie kandydat zobowiązany jest do odbycia szeregu szkoleń, zadań i aktywności. W trakcie szkoleń kandydaci zdobywają wiele umiejętności m.in. z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, poszukiwań osób zaginionych, ratownictwa ścianowego, jaskiniowego, ewakuacji z drzew, konstrukcji i kolei linowych a także wspinaczki i technik linowych. Uczą się również jazdy pojazdami terenowymi, skuterami śnieżnymi i współpracy z załogami śmigłowców. Po ich zaliczeniu kandydat kierowany jest na kurs podstawowy I-go stopnia ratownictwa górskiego. Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia oraz na podstawie okresu stażu Zarząd Grupy Bieszczadzkiej GOPR podejmuje decyzję o włączeniu kandydata do grona ratowników. Uroczystość przyrzeczenia oraz mianowanie odbywa się w Dniu Ratownika