Przetargi

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe pn.: „Zakup, dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu wsparcia poszukiwań i ratownictwa obsługiwanego przez system radiołączności oparty na radiotelefonach dwukierunkowych”

Niniejszym informuję o wyniku postępowania dotyczącego zadania pn.:  „Zakup, dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu wsparcia poszukiwań i ratownictwa obsługiwanego przez system łączności oparty na radiotelefonach dwukierunkowych” znak postępowania: ZP.13.2021 SIGNED_Informacja o unieważnieniu postępowania 21.12.2021

Zapytanie ofertowe: „Zakup, dostawa, wdrożenie i uruchomienie systemu wsparcia poszukiwań i ratownictwa obsługiwanego przez system łączności oparty na radiotelefonach dwukierunkowych”

Zapraszamy do złożenia oferty polegającej na zakupie, dostawie, wdrożeniu i uruchomieniu systemu wsparcia poszukiwań  i ratownictwa obsługiwanego przez system łączności oparty na radiotelefonach dwukierunkowych" (znak post.ZP.13.2021) w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania

Szkolenie medyczne oraz z ewakuacji dla ochotników ze Straży Pożarnej

W dniach 4-5.12.2021 odbyły się dwa szkolenia w ramach projektu pn. "SOS – ratunek – centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś-Ukraina 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Unii Europejskiej. Szkolenia były przeznaczone dla

Zapytanie ofertowe: „Zakup oraz dostawa wyposażenia samochodu do ratownictwa górskiego””

Zapraszamy do złożenia oferty polegającej na dostawie wyposażenia samochodu do ratownictwa górskiego (znak post.ZP.12.2021) w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA

Zapytanie ofertowe: „Nocleg oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia z ewakuacji”

Zapraszamy do złożenia oferty polegającej na zapewnieniu noclegu oraz wyżywienia dla uczestników szkolenia z ewakuacji (znak post.ZP.11.2021) w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu

Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków”

Zapytanie ofertowe „Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków”, znak post.ZP.10.2021 Zapraszamy do złożenia oferty na "Przeprowadzenie szkolenia z ewakuacji dla 12 strażaków" w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych

Zapytanie ofertowe: „Nocleg oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia medycznego”

Zapraszamy do złożenia oferty polegającej na zapewnieniu noclegu oraz wyżywienia dla uczestników szkolenia medycznego (znak post.ZP.09.2021) w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy