Przetargi

Zapytanie ofetowe na zakup i dostawę dronu termowizyjnego wraz z akcesoriami

Szanowni Państwo, zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawa dronu termowizyjnego wraz z akcesoriami w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-UA-0754/17-00 pn. „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" Więcej szczegółów w linku poniżej: Zapytanie ofertowe

Rostrzygnięcie zapytania na przeprowadzenie szkolenia w zakresie ewakuacji z trudno dostępnych miejsc i technik linowych

Szanowni Państwo W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na przeprowadzenie szkolenia w zakresie ewakuacji z trudno dostępnych miejsc i technik linowych w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż: Złożone zostały 2 oferty kwota najkorzystniejszej oferty to

Rostrzygnięcie zapytania ofertowego na wydruk ulotek

Szanowni Państwo W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na wydruk ulotek „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego" informujemy, iż: Złożone zostały 7 ofert w tym jedna oferta została złożona po terminie składania oferty. Do

Zapytanie ofetowe na wydruk ulotek

Zapraszamy do zapytania ofertowego na wydruk ulotek w ramach projektu PIMREC. Szczegóły poniżej w załącznikach zapytanie ofertowe_ulotka zał. 1 szczegółówy opis zamówienia ulotka zał. 2 formularz ofertowy ulotka zał. 3 oświadczenie o braku powiązań ulotka

Zapytanie ofertowe na zakup oraz dostawa górskich rowerów elektrycznych e-bike

Zapraszamy do złożenia zapytania ofertowego na zakup oraz dostawę górskich rowerów elektrycznych e-bike w ramach projektu: Projekt SOS – ratunek centrum szkoleniowe organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych. Szczegóły zapytania możecie znaleść na bazie konkurencyjności w linku poniżej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/64612