Zapraszamy do złożenia oferty polegającej na zapewnieniu „Przeprowadzeniu szkolenia transgranicznego dla 20 uczestników szkolenia transgranicznego” (znak post.ZP.02.2022) w związku z realizacją projektu nr PLBU.03.02.00-18-0508/17-00 pn.: „SOS – na ratunek – centrum szkoleniowe dla organizowania i prowadzenia transgranicznych akcji ratunkowych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA 2014-2020.

Więcej szczegółów w linkach poniżej:

  1. SIGNED_Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 2-Wzór umowy
  3. Załącznik Nr 4 – Wzór wykazu osób
  4. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia
  5. Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego