Szanowni Państwo,

W związku z rozstrzygnięciem postępowania dotyczącym wyłonienia wykonawcy na zakup i dostawę defibrylatorów z monitorem w ramach projektu „Adaptacja dawnego obserwatorium na górze Pop Iwan na potrzeby centrum szkoleniowego górskiego pogotowia ratunkowego” informujemy, iż złożona została 1 oferta przez: SCHILLER Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rolna 157, 02-729 Warszawa – na kwotę 178 443,94 PLN brutto.

Złożona oferta została uznana za najkorzystniejszą, zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.