Urodził się 10 marca 1939 roku w Warszawie. Z górami związany od 1958 roku, uprawnienia Przewodnika Beskidzkiego   nr. 165/R otrzymał w 1963 roku. Był  członkiem Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Warszawie, którego był prezesem w latach 1964 – 1965. Posiada również uprawnienia przodownika GOT – BW, BZ nr. 1630, oraz przodownika GON – BW, BZ, S nr. 568/69.

   Do GOPR został przyjęty 19 czerwca 1965 roku. Kurs I stopnia ukończył w grudniu 1968 roku na Kalatówkach. 15 listopada 1969 roku, podczas uroczystości Dnia Ratownika w Dukli, złożył przyrzeczenie i otrzymał odznakę służbową GOPR – PTTK nr. 938. Kurs II stopnia odbył w czerwcu 1981 roku na Hali Gąsienicowej i otrzymał stopień starszego ratownika.

   We władzach Grupy – Radzie i Zarządzie zasiadał nieprzerwanie od 1978 do 2010 roku. Jest doceniany za rozwagę, doświadczenie i talenty dyplomatyczne. W latach 1982 – 1986 pełnił funkcję wice prezesa Rady Grupy i członka Rady Naczelnej GOPR. W kadencji 1990 – 1998 pełnił funkcję wice prezesa Zarządu Grupy, a od 1992 do czasu rezygnacji w 1995 roku, pełnił funkcję prezesa. W 2005 roku objął ponownie funkcją wice prezesa Zarządu, którą pełnił do października 2010 roku. W latach 1978 – 1994 przewodniczył Komisji Odznaczeń Grupy Bieszczadzkiej.

   Podczas długoletnie służby górskiej wziął udział w 10 akcjach i wyprawach ratunkowych i przepracował społecznie 8159 godzin.

   Za działalność społeczną w środowisku studenckim został odznaczony medalem 100 leci Turystyki w Polsce w 1973 roku.

   Za wybitną działalność w GOPR został odznaczony m.in.:

 – Złotą Odznaką GOPR w 1986 roku,

 – złotą odznaką „ Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej” w 1996 roku,

 – medalem „ Za Zasługi dla Ratownictwa Górskiego” w 1998 roku,

 – Złotym Krzyżem Zasługi w 2001 roku,

 – medalem „Za Zasługi dla Turystyki” w 2005 roku,

 – Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2007 roku,

 – medalem „40 lat Służby w Grupie Bieszczadzkiej” w 2008 roku.

– grawitonem „ 50 lat w GOPR w 2016 roku.

Obradujący w Zakopanem 9 grudnia 2006 roku VIII Zjazd nadał Wilhelmowi godność „Honorowego Członka GOPR”.

Po długiej chorobie zmarł w Warszawie  1 lipca 2023 roku.

 Cześć Jego Pamięci!