Niniejszym informuję o wyniku postępowania dotyczącego zadania pn.: „Nocleg oraz wyżywienie dla uczestników szkolenia medycznego”, znak postępowania: ZP.09.2021

SIGNED_Zawiadomienie o wyniku postępowania 15.11.2021 (2)