Niniejszym informuję o wyniku postępowania dotyczącego zadania pn.: „Przeprowadzenie szkolenia medycznego dla 12 strażaków”, znak postępowania: ZP.08.2021

SIGNED_Zawiadomienie o wyniku postępowania 15.11.2021 (1)